31 januari 2018 - Reactie ANVS op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde vandaag het rapport 'Samenwerken aan nucleaire veiligheid'. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met België en met Duitsland samenwerkt om de veiligheid van kerncentrales te bevorderen en de gevolgen van een eventueel kernongeval te beperken. Twee aanbevelingen zijn gericht tot de staatssecretaris van IenW en een aanbeveling richt zich tot de Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS kan zich vinden in de resultaten van het onderzoek en de aanbeveling van de Onderzoeksraad aan de ANVS.

Het onderzoek richt zich niet op de vraag of de kerncentrales Nederland, België en Duitsland veilig zijn. Er is een internationaal stelsel waarmee de veiligheid van kerncentrales wordt bewaakt. De Onderzoeksraad geeft aan geen reden te hebben om aan dit stelsel te twijfelen. Dit neemt niet weg dat er, met name in de grensregio’s, burgers zijn die zich zorgen maken over de veiligheid van kerncentrales over de grens van Nederland. De Onderzoeksraad geeft aan dat deze zorgen meer aandacht verdienen. In Nederland, maar ook samen met de buurlanden. De ANVS kan zich in deze analyse vinden.

De ANVS gaat met de aanbeveling van de Onderzoeksraad aan de slag door – in overleg met de buurlanden- onder andere burgers in een groter gebied rond een kerncentrale actief te informeren over vergunningen. Ook wordt de informatie over incidenten begrijpelijker en de communicatie over nucleaire risico’s beter. Hiervoor gebruikt de ANVS de aanbevelingen van de Onderzoeksraad en de resultaten van het onderzoek naar de informatiebehoeften van het publiek dat de ANVS in 2017 heeft laten uitvoeren.

Sinds de oprichting van de ANVS, op 1 januari 2015, is de samenwerking met de verantwoordelijke autoriteiten in de buurlanden een prioriteit. Op elk van de door de Onderzoeksraad genoemde onderwerpen is door diverse partijen de afgelopen jaren veel in gang gezet om de veiligheid van de kerncentrales te bevorderen, de gevolgen van een eventueel kernongeval te beperken en de communicatie te verbeteren. De Onderzoeksraad heeft dit ook geconstateerd in zijn onderzoek en stelt dat de samenwerking tussen Nederland en België en tussen Nederland en Duitsland veel goed gaat, maar dat er op onderdelen ook nog verbeteringen nodig zijn. Bij de verdere verbetering van de samenwerking met de omringende landen zal de ANVS het rapport van de Onderzoeksraad benutten.