Informatiebijeenkomst mededelingsnotitie milieueffectrapportage voor de onderzoeksreactor PALLAS

Op donderdag 11 juni 2015 organiseert de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een informatiebijeenkomst over de mededelingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de onderzoeksreactor PALLAS. Vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2015 ligt de mededelingsnotitie m.e.r. voor de nieuwe onderzoeksreactor PALLAS ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen over de mededelingsnotitie indienen.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel van de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de procedure en de inhoud van de mededelingsnotitie. Ook kunt u hierover dan vragen stellen. In het tweede deel kan iedereen mondeling zijn of haar reactie geven op de inhoud van de mededelingsnotitie en aan de aanwezige vertegenwoordigers van de overheid en PALLAS nadere vragen stellen.

De bijeenkomst is op:
11 juni 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de: ‘Multi Functionele Ruimte’ Sportpark ‘De Pettemer Kluft’, Sportweg 5, 1755 LX Petten