Onderzoek naar vrijkomen uranium bij URENCO na incident met koolfilter

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een onderzoek uitgevoerd naar een incident met een koolfilter bij de uraniumverrijkingsfabriek URENCO op 27 augustus 2015. Tijdens dit incident is er uranium via de dakventilatie in de buitenlucht terechtgekomen. Het is niet aannemelijk dat er uranium buiten het terrein van URENCO is gekomen. Hierdoor is er geen gevaar voor de gezondheid van omwonenden ontstaan.

Volgens het RIVM-rapport gaat het waarschijnlijk om 6 gram uranium, met een range van minimaal 0,4 en maximaal 40 gram. URENCO voerde op het dak en in het ventilatiesysteem van de fabriek metingen uit. Het RIVM heeft deze metingen geverifieerd en zelf aanvullende metingen uitgevoerd. De resultaten daarvan komen redelijk tot goed overeen. Zowel URENCO als het RIVM hebben vervolgens de uitstoot geschat en ook deze bevindingen stemmen met elkaar overeen.

Geen besmetting buiten het terrein

De resultaten geven aan dat niet meer dan 1,5% van de vergunde jaarlimiet in de buitenlucht is terechtgekomen. De zuidwestenwind heeft het materiaal tijdens het incident precies in de lengterichting van het dak vervoerd. Ongeveer tien meter vanaf de ventilatiepijp is er geen radioactiviteit meer op het dak aangetroffen. Zeer waarschijnlijk is het uranium niet verder gekomen dan deze tien meter.