Ontwerpvergunning URENCO ten behoeve van verplaatsing activiteit verrijking stabiele isotopen en enkele andere wijzigingen ter inzage

Van 18 juli tot en met 29 augustus 2017 ligt de ontwerpvergunning aan URENCO Nederland BV ten behoeve van verplaatsing activiteit verrijking stabiele isotopen en enkele andere wijzigingen ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen op de ontwerpvergunning indienen.  

Achtergrond ontwerpvergunning

URENCO wil de terreingrens van haar huidige inrichting wijzigen. Op het perceel direct aangrenzend aan haar huidige Kernenergiewetinrichting, worden door URENCO stabiele (niet-radioactieve) isotopen verrijkt en verarmd. Voor deze activiteit beschikt URENCO over een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van de gemeente Almelo. URENCO wil beide verrijkingsactiviteiten onder één vergunning, namelijk onder haar Kernenergiewetvergunning, laten vallen. Daarnaast vraagt URENCO onder andere een wijziging van de vergunning aan ten behoeve van uitbreiding en vervanging van de noodstroomvoorziening en het toevoegen van een testfaciliteit.