Aangepaste toelichting op ANVS-verordening beschikbaar

Vanaf 15 september is een nieuwe, volledig uitgewerkte conceptversie van de toelichting bij de ANVS-verordening beschikbaar. Deze verordening hoort bij de inhoudelijke stukken van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) die 1 september jl. ter consultatie zijn voorgelegd. Want in 2018 wordt het Besluit stralingsbescherming (Bs) geheel vervangen. Dit gebeurt op basis van Europese regelgeving: richtlijn 2013/59/EURATOM, de Basic Safety Standards. De ministeries VWS, SZW en de ANVS werken samen aan realisatie van deze nieuwe wetgeving.

Toelichting ANVS-verordening

De eerder gepubliceerde toelichting bij de ANVS-verordening was alleen globaal uitgewerkt. De nieuwe versie van de toelichting op de ANVS-verordening geeft meer inzicht in het doel en de totstandkoming van de artikelen van de ANVS-verordening. De nieuwe versie van deze verordening is te downloaden via het ledendomein Infrastructuur en Milieu (OIM).

Verlenging reactietermijn ANVS-verordening

De termijn voor het geven van een reactie op het concept van de ANVS-verordening wordt verlengd tot 16 oktober 2017. Hiermee stelt de ANVS iedereen in de gelegenheid om gedurende een periode van vier weken te reageren op het concept van de ANVS-verordening èn de volledig uitgewerkte toelichting. Voor de conceptversies van de drie ministeriële regelingen blijft de uiterste datum waarop u kunt reageren ongewijzigd, 2 oktober 2017.

Advies geven

Consultatie vindt plaats via het ledendomein van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu. Dit is een digitaal platform. Hier staat informatie over de richtlijn en het Bbs. Alle documenten zijn openbaar, en met een inlogcode te downloaden. Heeft u geen toegang tot het ledendomein? Stuur dan een mail aan info@anvs.nl met het verzoek om een inlogcode toegestuurd te krijgen.