Definitieve vergunning Urenco in verband met aanpassing terreingrens, verplaatsing activiteit ‘stabiele isotopen’ en overige wijzigingen ter inzage

Van 27 september 2017 tot en met 8 november 2017 ligt de definitieve vergunning ten behoeve van het wijzigen van de terreingrens en het aanpassen van de locatie van de activiteit ‘verrijking stabiele isotopen’ en enkele andere wijzigingen ter inzage. Tot en met 8 november 2017 kan door belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep tegen de vergunning worden ingesteld.

Achtergrond ontwerpvergunning

URENCO wil de terreingrens van haar huidige inrichting wijzigen. Op het perceel direct grenzend aan haar huidige inrichting, worden door URENCO stabiele (niet-radioactieve) isotopen verrijkt en verarmd. Voor deze activiteit beschikt URENCO op dit moment over een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. URENCO heeft eerder op basis van haar huidige Kernenergiewetvergunning toestemming gekregen om deze activiteit te verrichten binnen de huidige inrichting, maar dat tot op heden niet gerealiseerd. Nu wil zij deze activiteit op het perceel direct aangrenzend aan haar huidige inrichting verrichten. Daarnaast vraagt URENCO onder andere een wijziging van de vergunning aan ten behoeve van uitbreiding en vervanging van de noodstroomvoorziening en het toevoegen van een testfaciliteit.