Publieksconsultatie ENSREG rapport collegiale toetsing verouderingsbeheer

De Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) over het collegiale toetsingsproces van het verouderingsbeheer van kerncentrales. De publieksconsultatie loopt van 8 januari 2018 tot 28 februari 2018. Daarnaast publiceerde de ANVS een tweede actualisatie van het rapport over de voortgang van onder andere de maatregelen die voortkwamen uit de stresstest bij Kerncentrale Borssele naar aanleiding van de kernramp in Fukushima in 2011.

De toetsing vindt om de zes jaar plaats op basis van een nieuw gekozen thema. De eerste toetsing vond plaats in 2017 met het thema ‘Verouderingsbeheer van kerncentrales’. De ENSREG coördineert de uitvoering van de collegiale toetsing en heeft hier een procesbeschrijving (Terms of Reference)  voor ontwikkeld. De toetsing gaat over de door de deelnemende lidstaten opgestelde nationale rapporten over het verouderingsbeheer. Ook enkele buurlanden van de EU doen mee. De Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) heeft de ENSREG ondersteund bij de voorbereiding van het toetsingsproces en een technische specificatie opgesteld die eisen voor de reikwijdte en de inhoud beschrijft van de nationale rapporten.  

Publieksconsultatie

Begin januari 2018 worden alle nationale rapporten van de EU-lidstaten en de buurlanden van de EU die hebben meegedaan op de website van de ENSREG gepubliceerd. Van 8 januari 2018 tot 28 februari 2018 is daar niet alleen voor nationale autoriteiten (inclusief ANVS) de mogelijkheid om elkaars rapporten te bevragen, maar ook voor burgers. Na de consultatie worden de vragen beantwoord door de nationale autoriteiten. De landenrapporten van de EU-lidstaten en van de andere landen staan op de website van ENSREG.

De vragen en antwoorden naar aanleiding van de consultatie worden uiterlijk 30 april 2018 openbaar gemaakt. Tussen 14 en 18 mei komen de deelnemende landen bijeen om hun rapport aan elkaar te presenteren en daarop verder bevraagd te worden. Vervolgens wordt er medio 2018 een samenvattend rapport van de gehele collegiale toetsing en specifieke conclusies per land gepubliceerd, na goedkeuring in de ENSREG.

Herziene publicatie rapport maatregelen stresstest

Daarnaast heeft de ANVS een tweede actualisatie van het rapport ‘National Action Plan for the follow-up of post Fukushima Dai-ichi related activities’ gepubliceerd. In dit rapport staat de voortgang van onder andere de maatregelen die voortkwamen uit de stresstest bij Kerncentrale Borssele naar aanleiding van de kernramp in Fukushima in 2011.