National Assessment Report for the Topical Peer Review Ageing Management

Dit Engelstalige rapport is het resultaat van Europese afspraken (ENSREG) om eens in de zes jaar een collegiale toetsing te doen op een technisch onderwerp. Deze eerste keer betreft het de nationale analyse van het verouderingsbeheer van drie nucleaire installaties: de Kerncentrale Borssele, de Hogefluxreactor in Petten en de Hogere onderzoeksreactor in Delft. De analyse is uitgevoerd aan de hand van een TPR specificatie die werd opgesteld door de WENRA .