Goedkeuring plan van aanpak afvoer radioactief afval NRG Petten

Op 1 juni 2017 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) onder voorwaarden en voor bepaalde tijd goedkeuring verleend aan het plan van aanpak Radioactive Waste Management Programme (RWMP) van de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (NRG). Vanaf 1 juni tot en met 13 juli 2017 ligt het besluit ter inzage. Tot en met 13 juli kunnen direct belanghebbenden bij de ANVS een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit.

Het plan van aanpak RWMP betreft de verwerking en de afvoer van al het radioactief afval op de Onderzoekslocatie Petten, inclusief toekomstig afval en de toekomstige ontmanteling van faciliteiten en gebouwen. In meer detail uitgewerkt betreft het de verwerking en afvoer van de vaten radioactief afval die zijn opgeslagen in de Waste Storage Facility en deel uitmaken van het zogenoemde historisch afval.

Bepaalde tijd

Het plan van aanpak is onder voorwaarden en voor bepaalde tijd goedgekeurd. De voorwaarden hebben betrekking op een nadere uitwerking van de afvoerwijzen voor de afvalstromen en het verkrijgen van meer inzicht in de kosten en financiële risico’s van de nog te starten deelprojecten. Het besluit om het plan van aanpak voor bepaalde tijd, tot 1 november 2019, goed te keuren komt voort uit de zorgen rondom de beschikbaarheid van financiële middelen. NRG moet voor 1 juli 2019 een nieuwe versie van het overkoepelend plan van aanpak ter goedkeuring voorleggen aan de ANVS.

De in het plan van aanpak beschreven werkwijze voorziet in een zorgvuldige en veilige verwerking en afvoer van het opgeslagen radioactief afval, in overeenstemming met de nationale en internationale wettelijke kaders. Het afval ligt tot het moment van afvoer van de Onderzoekslocatie Petten veilig opgeslagen in speciaal daarvoor ontworpen faciliteiten. De ANVS houdt hier toezicht op.