Besluit plan van aanpak afvoer radioactief afval NRG Petten

Op 1 juni 2017 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) onder voorwaarden en voor bepaalde tijd goedkeuring verleend aan het plan van aanpak Radioactive Waste Management Programme (RWMP) van NRG.

Het plan van aanpak RWMP betreft de verwerking en de afvoer van al het radioactief afval op de Onderzoekslocatie Petten, inclusief toekomstig afval en de toekomstige ontmanteling van faciliteiten en gebouwen. In meer detail uitgewerkt betreft het de verwerking en afvoer van de vaten radioactief afval die zijn opgeslagen in de Waste Storage Facility en deel uitmaken van het zogenoemde historisch afval.