Publicatie vragen en antwoorden op ENSREG rapport collegiale toetsing verouderingsbeheer

De Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wees eind 2017 op de mogelijkheid om deel te nemen aan de
publieksconsultatie van de European Nuclear Safety Regulators Group
(ENSREG) over het collegiale toetsingsproces van het verouderingsbeheer van kerncentrales. De publieksconsultatie liep van 8 januari 2018 tot 28 februari 2018.  Tegelijkertijd konden andere Europese autoriteiten op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming ook vragen stellen. De ANVS publiceert de vragen en antwoorden naar aanleiding van het rapport.

De gestelde vragen waren grotendeels gericht aan de drie vergunninghouders (EPZ, NRG en RID) die onderdeel zijn van de collegiale toetsing. De ANVS heeft deze vergunninghouders bij de beantwoording van de vragen betrokken. Tussen 14 en 18 mei komen de deelnemende landen bijeen om hun rapport aan elkaar te presenteren en daarop verder bevraagd te worden. Vervolgens wordt er medio 2018 een samenvattend rapport van de gehele collegiale toetsing gepubliceerd, na goedkeuring in de ENSREG. De ANVS zal dan ook specifiek op Nederland gerichte informatie publiceren.

Collegiale toetsing
De toetsing vindt om de zes jaar plaats op basis van een nieuw gekozen thema. De eerste toetsing vond plaats in 2017 met het thema ‘Verouderingsbeheer van kerncentrales’. De ENSREG coördineert de uitvoering van de collegiale toetsing en heeft hier een procesbeschrijving (Terms of Reference) voor ontwikkeld. De toetsing gaat over de door de deelnemende lidstaten opgestelde nationale rapporten over het verouderingsbeheer. Ook enkele buurlanden van de EU doen mee. De Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) heeft de ENSREG ondersteund bij de voorbereiding van het toetsingsproces en een technische specificatie opgesteld die eisen voor de reikwijdte en de inhoud beschrijft van de nationale rapporten.