Eindrapport OSART-missie bij kerncentrale Borssele afgerond

Het Operational Safety Review Team (OSART) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft het eindrapport van de OSART-missie bij de kerncentrale Borssele afgerond. Het eindrapport bevat ook de resultaten van het tweede deel van de follow-up missie die plaatsvond in november 2017.

In 2014 heeft de OSART-missie plaatsgevonden en zijn er tweeëntwintig aanbevelingen en acht suggesties gedaan. Tijdens de eerste follow-up missie in december 2016 heeft het IAEA vooral gekeken naar de aanpak van de aanbevelingen ten aanzien van de technische aspecten van operationele veiligheid. In het tweede deel in november 2017 heeft het IAEA gekeken naar de aanbevelingen op het gebied van management op ondernemingsniveau en veiligheidscultuur. Daarnaast is gekeken naar de voortgang en duurzaamheid van de verbeterpunten op het gebied van operationele veiligheid.

Conclusie
Het IAEA is tevreden over de verandering in veiligheidscultuur en leiderschap bij EPZ en heeft geconstateerd dat alle tweeëntwintig aanbevelingen uit de reguliere missie uit 2014 en zeven van de acht suggesties zijn afgesloten. De ANVS ziet erop toe dat de enige nog openstaande suggestie in 2018 wordt afgerond. Dit betreft het herschrijven van de procedures voor ongevallen die buiten het ontwerp van de kerncentrale liggen naar een nieuw format volgens de huidige stand der techniek.

Het eindrapport van de OSART-missie is openbaar gemaakt en naar de Tweede Kamer verzonden.