ANVS publiceert eerste jaarverslag

De ANVS werd in 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en is daarmee verplicht een jaarverslag op te stellen. Dit eerste jaarverslag biedt een terugblik op 2017, het jaar waarin de ANVS haar zbo-status markeerde met een netwerkdag voor haar samenwerkingspartners. In de publieksversie van het jaarverslag staan video’s en interviews, waarin medewerkers vertellen over hun dagelijks werk. 

De taak van de ANVS is er op toe te zien dat er in Nederland sprake is van een veilige situatie in en rondom nucleaire installaties en bij het werken met stralingsbronnen. Daartoe verleent de ANVS vergunningen en voert ze inspecties uit. Dit moet onafhankelijk gebeuren en daarom werd de ANVS in 2017 een zelfstandig bestuursorgaan. De ANVS beoordeelt of er sprake is van risico’s en of die in voldoende mate worden beheerst. Als dat niet het geval is treedt de ANVS op, door te waarschuwen of door sancties toe te passen.

Samenwerking

Zorgen voor veiligheid kan slechts worden uitgevoerd in samenwerking met anderen. De ANVS is in de afgelopen periode hechte en professionele samenwerkingsverbanden met andere overheden aangegaan. Waar nodig laat de ANVS zich adviseren door deskundige adviseurs en instituten in binnen- en buitenland. In 2017 organiseerde de ANVS een netwerkdag voor haar samenwerkingspartners, waarmee ze de status van zelfstandig bestuursorgaan markeerde.

Vergunningen

Het jaarverslag beschrijft met welke activiteiten op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming de ANVS zich in 2017 bezighield en bevat feiten en cijfers. Zo verleende de ANVS vergunningen op het gebied van stralingsbescherming en voor de wijziging van nucleaire installaties. Er werden 88 vergunningen verleend in de medische branche en 106 vergunningen in de industriële branche. Voor het transport van radioactieve materialen werden 65 vervoersvergunningen verleend. Daarnaast werden 4 buitenlandse certificaten voor verpakkingen gevalideerd, werd 1 overbrengingsvergunning verleend en 3 instemmingen voor overbrenging gegeven. Voor de wijziging van nucleaire installaties zijn 4 vergunningen verleend.

Meldingen

De ANVS registreert verschillende type meldingen. Het gaat om meldingen vanuit vergunningvoorschriften of algemene regelgeving of om meldingen over radioactief materiaal. De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2017 21 ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De nucleaire veiligheid is bij geen van de gebeurtenissen in 2017 in het geding geweest. De meldingen van ongewone gebeurtenissen bij nucleaire installaties zijn opgenomen in de rapportage ‘Ongewone gebeurtenissen bij nucleaire installaties’.

Toezicht en handhaving

Er werden in 2017 97 inspecties op locatie uitgevoerd en 336 administratieve controles. Verder werd er toezicht gehouden naar aanleiding van meldingen. Op basis van de bevindingen van de toezichtsactiviteiten trad de ANVS handhavend op.

Publieksversie

In de publieksversie van het jaarverslag staan onder andere video’s en interviews waarin medewerkers vertellen over hun dagelijks werk.