Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017

De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2017 21 ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De nucleaire veiligheid is bij geen van de gebeurtenissen in 2017 in het geding geweest. Geen van de ongewone gebeurtenissen kwam dan ook in aanmerking voor een INES-inschaling van 1 of hoger.