Aanpassingen regelgeving stralingsbescherming ter consultatie

Op 6 februari 2018 werd de veranderde regelgeving stralingsbescherming van kracht. Praktische en technische uitwerking van de regelgeving is beschreven in onderliggende regelgeving, waaronder de ANVS-verordening. Deze is nu op een aantal punten aangepast. Tot en met 2 juli is de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen bij de ANVS.

Ruim een jaar na de invoering is inzicht verkregen over waar praktische knelpunten of onduidelijkheden voor de praktijk zijn ontstaan, zowel voor het werkveld als voor de toezichthouder. Om de veiligheid te borgen en verbeteren, voldoen regels op het gebied van stralingsbescherming niet alleen aan de internationale veiligheidsnormen, maar moeten deze ook uitvoerbaar en naleefbaar zijn. Daarom zijn er naast enkele noodzakelijke redactionele wijzigingen, vier aanpassingen gedaan in de ANVS-verordening.


Praktische informatie
Op de website internetconsultatie.nl is het concept van de ANVS-verordening te vinden. U kunt tot en met 2 juli digitaal via deze website reageren op alle onderdelen van deze ANVS-verordening en de bijbehorende nota van toelichting.