Factsheet 'Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - aanpassingen ANVS-verordening'

Werkt u met ioniserende straling? Dan moet u weten dat sinds 6 februari 2018 de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming is veranderd. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming vervangt het Besluit stralingsbescherming. Deze factsheet gaat in op de aanpassingen in de uitwerking van de regelgeving, te vinden in de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.