Definitieve rapporten missies INSARR en ISCA afgerond

Het team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft de definitieve rapporten van het geïntegreerde veiligheidsonderzoek naar researchreactoren (INSARR) en de vervolgmissie van het onafhankelijk onderzoek naar veiligheidscultuur (Independent Safety Culture Assessment, ISCA) bij de Hoge Flux Reactor (HFR) bij NRG afgerond.

De belangrijkste conclusies van beide vervolgmissies en de samenvatting van de INSARR-vervolgmissie waren al op 17 april 2019 openbaar gemaakt.

Toezichtprogramma

De ANVS ziet er nu via het reguliere toezichtprogramma op toe dat de nog niet volledig geïmplementeerde IAEA-aanbevelingen tijdig worden afgerond door NRG.