Achtste Nationale rapport over Verdrag nucleaire veiligheid verzonden aan IAEA

Nederland heeft het achtste Nationale rapport over de naleving van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid verzonden aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), conform de afspraken in het Verdrag.

Het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (Convention on Nuclear Safety) heeft als doel het wereldwijd bereiken en handhaven van een hoog niveau van nucleaire veiligheid en een doeltreffende bescherming tegen mogelijke stralingsrisico’s in kerninstallaties. Op grond van dat verdrag behoort iedere Verdragspartij elke drie jaar een rapport in te dienen. In het rapport beschrijven landen op welke wijze zij hun verdragsverplichtingen nakomen.

Toetsingsconferentie

Het rapport dient als voorbereiding op de toetsingsconferentie die van 23 maart tot 3 april 2020 in Wenen plaatsvindt. Tot eind november 2019 bestaat voor de verdragspartners de mogelijkheid om via het IAEA schriftelijke vragen over het Nationaal rapport te stellen. Tijdens de toetsingsconferentie wordt het rapport gepresenteerd, gevolgd door een discussie in landengroepen over het rapport en de gestelde vragen.

Rapportage

De achtste rapportage beschrijft de huidige stand van de nucleaire veiligheid van de reactoren in Borssele en Petten en bevat een overzicht van het stelsel van Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Tijdens de vorige toetsingsconferentie zijn vier zogenoemde uitdagingen voor Nederland geformuleerd. Het rapport beschrijft hoe Nederland deze oppakt door het uitvoeren van organisatorische maatregelen bij de ANVS en de nucleaire vergunninghouders en het versterken van de internationale samenwerking.