Nederlands rapport in het kader van de Convention on nuclear safety

Dit Engelstalige rapport is het achtste Nationale rapport dat Nederland aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft verzonden. Het rapport beschrijft op welke manier Nederland voldoet aan de verplichtingen uit het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (Convention on Nuclear Safety).