Convention on Nuclear Safety

Dit Engelstalige rapport is het achtste Nationale rapport dat aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) wordt verzonden. Het rapport beschrijft op welke manier Nederland voldoet aan de verplichtingen uit het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (Convention on Nuclear Safety).