Maatregelen in verband met het COVID-19-virus

De COVID-19-crisis raakt uiteraard ook de taakuitvoering van de ANVS. Wij hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen worden gecontinueerd en het toezicht op de veiligheid en beveiliging op adequaat niveau zal worden uitgevoerd.

De meeste werkzaamheden door ANVS medewerkers zullen de komende tijd vanaf het thuisadres worden verricht. De telefonische bereikbaarheid voor het melden van incidenten blijft adequaat, voor overige meldingen kan sprake zijn van enige vertraging. We raden aan gebruik te maken van ons vraag- of meldformulier daarvoor. In beginsel zal dat de behandeling en doorlooptijd van meldingen, beoordelingen en vergunningaanvragen niet ingrijpend belemmeren. Waar knelpunten optreden of termijnen in het gedrang komen zal hierover met de aanvrager worden gecommuniceerd. De continuïteit voor het verlenen van autorisaties op basis van de Kernenergiewet die van vitaal belang zijn voor medische zorg is geborgd.

Ten aanzien van de uitvoering van onze inspecties geldt het volgende. Fysieke inspecties bij bedrijven zullen, zoveel als mogelijk is vanuit veiligheidsoogpunt, worden beperkt. Dit doen we om het aantal personen dat binnen bedrijven en instellingen aanwezig is, zoveel mogelijk te beperken. De veiligheidssituatie zal voortdurend worden gemonitord. Wanneer er sprake is of indicaties zijn van veiligheidsrisico’s zal er uiteraard wel op locatie worden geïnspecteerd.