Advies over rol ANVS rond eindberging radioactief afval

De Raad van Advies heeft op verzoek van de ANVS een advies uitgebracht over haar rol rond de eindberging van radioactief afval. De ANVS geeft opvolging aan dit advies. Van belang daarbij is de overgang van de verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding van eindberging naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee wordt geborgd dat het bewaken van de veiligheid van de eindberging van radioactief afval door de ANVS niet in het geding zal komen.

Eén van de wettelijke taken van de ANVS is het voorbereiden en uitvoeren van en het adviseren over beleid voor nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging. Bij de vorming van de ANVS is de beleidsvoorbereiding voor de eindberging van radioactief afval hier in zijn geheel onder geschaard. Hoewel de realisatie van de eindberging rond 2130 is voorzien, is de maatschappelijke opgave breder dan het veiligheidsbelang waar de ANVS voor staat en waarvoor zij specifieke kennis en deskundigheid heeft. Het bestuur van de ANVS heeft daarom aan haar Raad van Advies gevraagd advies uit te brengen over de rol van de ANVS rond eindberging van radioactief afval.

Aanbevelingen en adviezen

De Raad heeft, in dialoog met de ANVS, drie aspecten van het beleid rond eindberging geïdentificeerd die bijzondere aandacht behoeven:

  • De rol van de ANVS in beleidsvoorbereiding van een nationale eindberging;
  • De rol van de ANVS bij zekerheidsstelling en toezicht op financiële middelen;
  • De rol van de ANVS bij beleidsvoorbereiding van een mogelijke multinationale eindberging.

Per aspect heeft de Raad een reflectie gemaakt en daarbij aanbevelingen en adviezen voor vervolgstappen gegeven.

Veiligheid

De ANVS omarmt het advies en geeft daar opvolging aan. De voorgenomen overgang van de verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding van eindberging van de ANVS naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarbij belangrijk. Hiermee wordt geborgd dat het bewaken van de veiligheid van de eindberging van radioactief afval door de ANVS niet in het geding zal komen.

Achtergrondinformatie Raad van Advies

De Raad van Advies is op 17 april 2018 ingesteld. Meer Informatie over de Raad van Advies, de wijze van openbaarmaking van de adviezen en de adviezen zelf is te vinden op de website van de ANVS.