Advies Raad van Advies thema Eindberging en reactie ANVS

Dit advies van de Raad van Advies concentreert zich op de vraag wat de eenduidige rol van de ANVS rond eindberging van radioactief afval zou moeten zijn en hoe de verdeling van de verantwoordelijkheden en taken voor de verschillende deelaspecten van de beleidsontwikkeling, de implementatie daarvan en de realisatie van de eindberging op een eenduidige manier vormgegeven kunnen worden.