Inspraak mogelijk op vergunningaanvraag kerncentrale Sizewell C in Suffolk

Tot 19 augustus kunt u zienswijzen indienen op de vergunningprocedure voor de ontwikkeling van ‘The Sizewell C Project’, een nieuwe kerncentrale in Suffolk, aan de oostkust van Engeland. Tot 30 september 2020 kunt u zich inschrijven als belanghebbende. Op deze vergunningprocedure is inspraak mogelijk in het kader van het Espoo-verdrag, het VN-verdrag over grensoverschrijdende milieueffectrapportage. Het Britse ‘Planning Inspectorate’ verwacht geen grensoverschrijdende effecten voor Nederland.

Het ‘Planning Inspectorate’ heeft Nederland over de inspraakmogelijkheid geïnformeerd. Dit agentschap is belast is met het beoordelen van vergunningaanvragen voor nationale infrastructuurproject en de advisering hierover aan de bevoegde minister van het Verenigd Koninkrijk.

Sizewell C Project

Het voorgestelde ‘Sizewell C-project’ omvat twee onder druk staande reactoren met een verwacht netto elektrisch vermogen van ongeveer 1.670 megawatt (MW) per eenheid. Dit komt neer op een totaal van ongeveer 3.340 MW. Het project omvat de kerncentrale zelf en bijbehorende voorzieningen om de bouw en exploitatie van de kerncentrale te ondersteunen, waaronder:

  • offshore koelwaterinfrastructuur en andere maritieme kunstwerken;
  • tijdelijke bouwlocaties en de verplaatsing, sloop en vervanging van aanvullende faciliteiten die verband houden met de bestaande Sizewell B-kernreactor;
  • een aantal bijbehorende infrastructurele voorzieningen buiten de hoofdlocatie, die nodig zijn tijdens de bouw.

Dossier

De gefaseerde bouw van de ontwikkeling van Sizewell C zal naar verwachting 9 tot 12 jaar in beslag nemen. Eenmaal voltooid heeft de kerncentrale een operationele ontwerplevensduur van 60 jaar. Het ‘Planning Inspectorate’ heeft een dossier gepubliceerd, waar onder andere de aanvraag en het milieueffectrapport te vinden zijn. Naar aanleiding van een screening van het dossier verwacht het ‘Planning Inspectorate’ geen grensoverschrijdende effecten voor Nederland.

Inschrijven als belanghebbende en zienswijze indienen

U kunt tot 19 augustus 2020 zienswijzen indienen bij sizewellc@planninginspectorate.gov.uk. Tot 30 september 2020 kunt u zich inschrijven als belanghebbende. Onder het tabblad “Documents” zijn de dossierstukken terug te vinden.