Brief van het Planning Inspectorate over inspraak Sizewell C Project

In deze Engelstalige brief informeert het Planning Inspectorate Nederland over de inspraakmogelijkheid voor het Sizewell C Project, een nieuwe kerncentrale in Suffolk, aan de oostkust van Engeland. Het Planning Inspectorate is belast is met het beoordelen van vergunningaanvragen voor nationale infrastructuurproject en de advisering hierover aan de bevoegde minister van het Verenigd Koninkrijk.