Inspraak mogelijk op vergunningaanvraag en milieueffectrapport oprichting SF² in Doel

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in België heeft de ANVS geïnformeerd over de vergunningaanvraag van NV Electrabel voor de oprichting van een nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (Spent Fuel Storage Facility, SF²) op het terrein van Electrabel te Doel. Het is voor Nederlandse burgers mogelijk om schriftelijk zienswijzen in te dienen op de vergunningaanvraag en het milieueffectrapport.

Achtergrond vergunningaanvraag

In de nieuw te bouwen installatie wil Electrabel tijdelijk verbruikte kernbrandstof opslaan in Dual Purpose containers. Deze containers kunnen gebruikt worden voor zowel het transport als voor de tijdelijke opslag in de nieuw te bouwen installatie. De vergunningaanvraag bevat ook een milieueffectrapport (MER).

Het FANC heeft geoordeeld dat op basis van het milieueffectrapport er “geen mogelijks aanzienlijke grensoverschrijdende effecten inzake ioniserende straling” worden verwacht ten gevolge van de SF² installatie. Consultatie van de buurlanden op grond van het Verdrag van Espoo is daarom niet verplicht. Het dossier is te raadplegen via de website van het FANC

Inzage en inspraak

Het dossier over de vergunningaanvraag, inclusief het milieueffectrapport, is door het FANC toegezonden aan de burgemeesters van de gemeenten Antwerpen, Beveren, Stabroek in het Vlaams Gewest en de gemeenten Hulst en Reimerswaal in Nederland. Dit zijn gemeenten binnen een straal van vijf kilometer van Doel.

De hierboven genoemde gemeenten organiseren op verzoek van het FANC ieder in hun eigen gemeente een openbaar consultatie. Start- en einddatum van die gemeentelijke consultaties varieert en zijn voor zover bekend te raadplegen via de website van het FANC. Inwoners van de gemeenten die het dossier hebben ontvangen, kunnen schriftelijk hun zienswijze over het initiatief indienen bij hun gemeente. Ook voor (andere) Nederlandse burgers bestaat de mogelijkheid om schriftelijk zienswijzen in te dienen. Dit kan bij alle gemeenten waar het dossier aan is toegezonden. Zienswijzen kunnen betrekking hebben op de vergunningaanvraag en het milieueffectrapport.

Rol ANVS

Het FANC heeft de ANVS over de vergunningaanvraag geïnformeerd in het kader van de goede samenwerking en gemaakte afspraken over grensoverschrijdende consultatie. Naast het plaatsen van deze kennisgeving zal de ANVS op basis van het milieueffectrapport kijken naar eventuele grensoverschrijdende gevolgen van de SF² te Doel voor Nederland en haar bevindingen publiceren op anvs.nl.

Update 22 december 2020
De ANVS heeft een QuickScan uitgevoerd op het milieueffectrapport. De ANVS begrijpt hoe het advies van FANC tot stand is gekomen en onderschrijft de conclusie dat uit de analyses blijkt dat er bij normaal bedrijf gezien de 2,4 km afstand van de Nederlandse grens geen grensoverschrijdende impact is richting Nederland.