QuickScan van MER rapportage splijtstofopslaggebouw SF² te Doel (België)

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in België heeft de ANVS geïnformeerd over de vergunningaanvraag van NV Electrabel voor de oprichting van een nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (Spent Fuel Storage Facility, SF²) op het terrein van Electrabel te Doel. Omdat de gekozen opslaglocatie niet ver van de Nederlandse grens ligt, is het ook voor Nederland van belang om inzicht te hebben in eventuele grensoverschrijdende gevolgen. In dit document wordt het resultaat gedeeld van de QuickScan die de ANVS uitvoerde op het milieueffectrapport die onderdeel is van de vergunningaanvraag.