Consultatie over het invoeren van specifieke vrijgavewaarden voor enkele radionucliden

Van 12 maart 2021 tot en met 11 april 2021 is het mogelijk om een reactie te geven op een voorgestelde aanpassing van de ANVS-verordening. Met de aanpassing wordt het voor met name ziekenhuizen, producenten van medische nucliden en laboratoria mogelijk om afval, dat een aantal stoffen (radionucliden) bevat, te laten verbranden bij een afvalverbrandingsinstallatie.

Achtergrond van de regelgeving

In de ANVS-verordening, die hoort bij het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) uit 2018, zijn regels uitgewerkt over radionucliden die onder meer toegepast worden in de medische sector. Een voorbeeld van zo’n toepassing is het maken van een botscan (skeletscintigrafie): met behulp van radioactieve vloeistof kunnen artsen afwijkingen in botten en gewrichten waarnemen, die op ‘gewone’ röntgenfoto’s niet te zien zijn. Elke radionuclide heeft een vrijgavewaarde, die aangeeft tot welke hoeveelheid straling er na gebruik sprake is van radioactief afval. Denk bij afval bijvoorbeeld aan handschoenen en mondmaskers, maar ook aan bloed en weefstel dat door de behandeling radionucliden bevat.

Signaal van producenten en afvalverwerkers

Om de veiligheid te borgen en te verbeteren, voldoen regels op het gebied van stralingsbescherming aan de internationale veiligheidsnormen. Daarnaast is er aandacht voor de uitvoerbaarheid en naleefbaarheid. Uit gesprekken met producenten en verwerkers van deze afvalstromen is gebleken dat de huidige eisen grote gevolgen hebben voor de regeldruk en nalevingskosten. Dit komt omdat structureel meer afval als radioactief afval moet worden afgevoerd of omdat de opslagcapaciteit voor tijdelijke vervalopslag moet worden uitgebreid.

Aanpassing van de vrijgavewaarden

De ANVS heeft naar aanleiding van het signaal onderzoek gedaan naar een andere wijze van afvalverwerking, waarbij hogere (dus minder strenge) vrijgavewaarden gelden die geen afbreuk doen aan de veiligheid van mens en milieu. Op basis van het onderzoek wordt voorgesteld om in de ANVS-verordening specifiek vrijgave voor enkele radionucliden te introduceren. Daardoor kan een groter deel van het afval veilig worden verbrand in speciale afvalverbrandingsinstallaties, in plaats van het af te voeren naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA).

Praktische informatie

Het concept van de ANVS-verordening is te vinden via de website internetconsultatie. U kunt u tot en met 11 april 2021 digitaal reageren op alle onderdelen van de ANVS-verordening en de bijbehorende toelichting.