ANVS breidt digitale dienstverlening voor ondernemers verder uit

Vanaf vandaag kunnen schroothandelaren, ondernemers, douane en burgers melding doen van een stralingsincident via het ANVS-loket. Ook kunnen transportondernemers vanaf die datum alle transportmeldingen via het ANVS-loket indienen. En nucleaire installaties kunnen nu ook alle informatie die zij vanuit de wet- en regelgeving verplicht zijn om aan de ANVS te melden, via het loket aan de ANVS voorleggen. Dit betekent dat alle verplichtingen die onder de kernenergiewetvergunning vallen, nu digitaal door de ANVS via het ANVS-loket verwerkt kunnen worden. Hieronder leest u per onderdeel wat deze veranderingen betekenen voor uw situatie.

Stralingsincidenten melden in het ANVS-loket

U bent schroothandelaar en u wilt een melding maken van een (vermoedelijk) stralingsincident

U heeft een lading schroot of metaal dat mogelijk is verontreinigd met radioactieve stoffen. U doet hiervan aangifte bij de ANVS. U gebruikt hiervoor het nieuwe openbare meldingsformulier in het ANVS-loket.

U bent ondernemer en u wilt een stralingsincident melden

Niet-spoedeisende stralingsincident meldt u vanaf nu in het ANVS-loket. U heeft e-herkenning nodig om in te loggen. Voor het melden van spoedeisende incidenten verandert er niets. Deze moeten nog steeds direct telefonisch gemeld worden bij de ANVS. Dit kan op telefoonnummer 088 489 05 00.

U werkt bij de douane en u wilt een stralingsincident melden

Niet-spoedeisende stralingsincident meldt u vanaf nu in het ANVS-loket. U heeft een ANVS-account nodig om in te loggen. Voor het melden van spoedeisende incidenten verandert er niets. Deze moeten nog steeds direct telefonisch gemeld worden bij de ANVS. Dit kan op telefoonnummer 088 489 05 00.

Transportmeldingen in het ANVS-loket

Vanaf vandaag kunnen alle transportmeldingen ingediend kunnen worden via het ANVS-loket. Dit geldt voor de meldingen op basis van vervoersvergunning (48-uursmeldingen), de Euratommeldingen, Euratom-kwartaalmeldingen, meldingen voor Belgiëvaarders, Code of Conduct-meldingen en EHBO-meldingen.

Wijzigingen voor nucleaire installaties

Nucleaire installaties kunnen alle rapporten, kwartaalverslagen en andere informatie die zij vanwege hun vergunning of de wet- en regelgeving verplicht zijn om aan de ANVS voor te leggen, via het ANVS-loket indienen.

Daarnaast kan de schriftelijke melding van de niet-spoedeisende ‘ongewone gebeurtenissen’ via het loket worden gedaan. Voor spoedeisende ‘ongewone gebeurtenissen’ verandert er niets. Deze moeten nog steeds direct telefonisch gemeld worden bij de ANVS. Dit kan op telefoonnummer 070- 383 24 25.

Toegang tot het ANVS-loket

U heeft eHerkenning nodig om toegang te krijgen tot het ANVS-loket. Op de webpagina autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden staat uitgelegd hoe en waar u eHerkenning kunt aanvragen.  U kunt eHerkenning aanvragen als uw onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Voor toegang tot het ANVS-loket is betrouwbaarheidsniveau 2+ noodzakelijk.

Staat uw organisatie niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan vraagt u een ANVS-account aan.