Verschillende mijnbouwondernemingen krijgen toestemming voor het storten van natuurlijke licht radioactieve afvalstoffen bij Mineralz op de Maasvlakte

Deponie voor afvalstoffen Mineralz Maasvlakte B.V. (Mineralz) kreeg eerder dit jaar van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) toestemming voor het onder voorwaarden ontvangen en verwerken van natuurlijke licht radioactieve afvalstoffen van mijnbouwondernemingen. Verschillende ondernemingen maken na dit besluit nu gebruik van de afvaldeponie van Mineralz en laten hun vergunning hier op aanpassen.  

Materiaal uit de diepe ondergrond kan licht radioactief zijn, doordat de aarde van nature radioactieve stoffen bevat. Mijnbouwondernemingen hebben hiermee te maken bij het winnen van gas, olie of aardwarmte. De radioactiviteit kan zich hechten aan installatieonderdelen en ophopen in filters. Bij onderhoud van de installatie, vervangen van onderdelen of schoonmaakwerkzaamheden ontstaat afval waarin zich radioactiviteit bevindt. Dit licht radioactief afval moet op de juiste wijze gestort worden. 

Veilige omgang met radioactief afval

Mineralz heeft dus toestemming van de ANVS om dit afval onder voorwaarden te ontvangen en te storten. Zo moest Mineralz aantonen dat het veilig is om het licht radioactief afval op de deponie te storten. De mijnbouwondernemingen moeten voor de afvoer van het afval een wijziging van hun eigen kernenergiewetvergunning aanvragen bij de ANVS. De enige wijziging die zij aanvragen, is deze nieuwe bestemming van de afvalstoffen. Er verandert dus niets aan de verplichting om radioactieve afvalstoffen af te voeren of aan andere regels die gelden. De laatste tijd heeft de ANVS meerdere wijzigingen van vergunningen verleend. Hiermee is dus deze route voor het afval operationeel geworden.