Hoge Flux Reactor NRG niet in bedrijf: wat doet de ANVS?

De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is een nucleaire installatie waar onder meer medische isotopen worden geproduceerd. Deze worden onder andere gebruikt in de behandeling tegen kanker. Doordat de reactor nu niet in bedrijf is en geen medische isotopen produceert, geeft dit zorgen bij patiënten, artsen en ziekenhuizen over behandelingen. 

Aanleiding

De HFR is na een reguliere onderhoudsstop eind januari niet opgestart. Tijdens controles voor het opstarten werd namelijk een lekkage van water in het gebouw geconstateerd. Dit had geen gevolgen voor mens en milieu.

Omdat de HFR een nucleaire installatie is, heeft deze een vergunning nodig van de ANVS en de ANVS houdt toezicht om te zorgen dat mens en milieu beschermd worden tegen de gevolgen van straling. De vergunninghouder van de HFR is de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG). Een mankement, zoals een lekkage, moet een vergunninghouder melden bij de ANVS. Dit heeft NRG op 20 januari 2022 gedaan. De ANVS heeft dit ook gemeld via anvs.nl. 

Inspecteurs van de ANVS houden toezicht, ook op locatie. We hebben geconstateerd dat NRG de reactor in een veilige toestand heeft gebracht en op een grondige manier onderzoek doet naar de oorzaken en mogelijke oplossingen.

Opstarten

Voorstellen voor herstel en het weer in bedrijf nemen van de reactor moet NRG ter beoordeling voorleggen aan de ANVS. Na de goedkeuring ziet de ANVS ook toe op de uitvoering. 

Om de reactor weer op te starten, heeft NRG toestemming nodig van de ANVS. Deze toestemming geeft de ANVS, als NRG heeft aangetoond dat alles veilig functioneert. Op dit moment is nog niet precies aan te geven wanneer de reactor weer in bedrijf kan worden genomen. 

De ANVS is zich zeer bewust van de zorgen die leven bij onder meer patiënten en maakt dan ook extra capaciteit vrij voor tijdige en zorgvuldige beoordelingen en inspecties.