Nieuwe samenwerkingsafspraken voor transport nucleair materiaal

Transporten met nucleair materiaal moeten bewaakt en beveiligd worden. Dat is afgesproken in internationale verdragen als het gaat om beveiliging van kernmateriaal en kerninstallaties. Het doel is om diefstal en sabotage tegen te gaan. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft met Verkeerscentrum Nederland (VCNL, onderdeel van Rijkswaterstaat) afspraken gemaakt over het monitoren van bepaalde nucleaire transporten. 

Een van de maatregelen om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Verdrag inzake de Fysieke beveiliging van kernmateriaal en kerninstallaties is namelijk dat er voor transporten met nucleair materiaal een centraal communicatiepunt is aangewezen. Voorheen werd dit door de Nationale Politie gedaan.

VCNL zorgt 24 uur per dag voor een veilige en vlotte doorstroming op het Nederlandse hoofdwegennet. Daarmee heeft VCNL de middelen en kennis om deze transporten onderweg goed te kunnen volgen. Na overleg is besloten om deze rol van centraal communicatiepunt bij VCNL onder te brengen. Zie voor meer informatie de publicatie van het convenant in de Staatscourant.