Convenant ANVS-VCNL

Transporten met nucleair materiaal moeten bewaakt en beveiligd worden.  De ANVS heeft met Verkeerscentrum Nederland (VCNL, onderdeel van Rijkswaterstaat) afspraken gemaakt over het monitoren van bepaalde nucleaire transporten. De afspraken met VCNL zijn vastgelegd in dit convenant.