Consultatieperiode gestart voor documenten tweede Topical Peer Review

Iedereen kan tot 27 mei 2022 reageren op de documenten die de European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) heeft opgesteld voor de tweede EU Topical Peer Review.

ENSREG is een adviesorgaan van de Europese Commissie. Zij organiseert de peer review in 2022. Onderwerpen van de peer review zijn brandpreventie en brandbescherming bij nucleaire installaties.

De documenten die ENSREG deelt ter consultatie zijn:
-    stakeholder engagementplan;
-    terms of reference for the peer review of national assessment reports on the topic of ‘Fire Protection’ of nuclear installations;
-    Technical specifications (rapport van Western European Nuclear Regulators Association – WENRA).

Reageren kan via: TPR 2 public engagement | ENSREG

De ingediende opmerkingen worden ter overweging doorgestuurd naar ENSREG of WENRA. Herziene, definitieve versies van de ontwerpdocumenten zullen in juni 2022 ter goedkeuring aan ENSREG worden voorgelegd.

Na afloop van de raadplegingsperiode wordt een samenvatting van de ingediende opmerkingen gedeeld via de site van ENSREG. Dit wordt alleen gedaan, als de indiener van de opmerkingen daarmee akkoord is.

Waarom een Topical Peer Review?

De Europese Unie heeft in 2014 de richtlijn nucleaire veiligheid aangepast om de lessen op te nemen naar aanleiding van het ongeval met de kerncentrale van Fukushima Daiichi. Onderdeel daarvan is dat de Europese landen hebben afgesproken om ten minste elke zes jaar een vergelijkbare Europese ‘peer review’ te houden: een intercollegiale toetsing op een aan de veiligheid gerelateerd onderwerp. De nucleaire autoriteiten in de ENSREG spelen een belangrijke rol in het verzorgen van deze Topical Peer Review.
De Topical Peer Review wordt in 2022 voor de tweede keer gehouden, het onderwerp van de eerste review in 2017 was verouderingsbeheer. De peer review levert zowel algemene als voor landen specifieke resultaten op en mogelijke aanbevelingen.

Meer informatie

Meer informatie over ENSREG en de EU Topical Peer Review vindt u op ensreg.eu.