Internetconsultatie ANVS-verordening op 17 mei gestart

Op 17 mei 2022 is een internetconsultatie gestart voor een wijziging van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De oorspronkelijke termijn voor reacties liep tot 16 juni. Deze termijn is op verzoek van ondernemers verlengd tot en met 29 juni 2022.

De wijziging gaat om de termijn waarbinnen vergunninghouders en registratiehouders radioactieve afvalstoffen moeten afvoeren, bijvoorbeeld naar COVRA. Dit gaat onder meer over ziekenhuizen die diagnoses stellen en ziektes behandelen met radioactief materiaal.

Met de wijziging wil de ANVS een redelijke termijn vastleggen voor hoe lang het afval bewaard mag worden op locatie van de vergunninghouder en wanneer het afgevoerd moeten worden. Deze termijn is gesteld op twee jaar, omdat dit vanuit stralingsoogpunt verantwoord is. De termijn geldt ook voor het afvoeren van splijtstof of erts bevattende afvalstoffen.

De termijn van twee jaar werd tot 2018 al toegepast. Na de invoering in 2018 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming veranderde dit. Waar vóór 2018 in de praktijk een termijn van twee jaar gold, werd die termijn na 2018 soms niet meer voorgeschreven. Dit gaf in de praktijk onduidelijkheid over termijnen. Door een vaste termijn van twee jaar in de verordening te zetten, wil de ANVS dit knelpunt oplossen.

Een vergunninghouder kan aan de ANVS verzoeken om in de vergunning af te wijken van deze termijn van twee jaar. Dat verzoek moet dan goed gemotiveerd zijn. Ook moet de afwijkende termijn verantwoord zijn waar het gaat om stralingsbescherming.

Voor nucleaire installaties geldt een overgangsperiode van 2 jaar.

Meer weten?

Bekijk meer informatie over deze consultatie op de website Internetconsultatie.nl.

Tablet