Inspraak mogelijk op milieueffectrapport nieuwe kerncentrale Polen

Polen wil een nieuwe kerncentrale met drie reactoren bouwen in het noordoosten van Polen. De bouw en de bedrijfsvoering van een kerncentrale kunnen gevolgen hebben voor omringende landen. Daarom heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) van de Polen beoordeeld. Onze conclusie is dat deze kerncentrale  er niet toe leidt dat de Nederlandse bevolking wordt blootgesteld aan straling. Inwoners van Nederland hebben inspraak en kunnen zelf ook reageren op deze milieueffectrapportage tot en met 30 november 2022.

vlag Polen
Beeld: ©ANVS

Gevolgen voor buurlanden bekeken

Als de bouw doorgaat, komt deze kerncentrale in de Poolse gemeente Choczewo of in de gemeente  Gniewino en Krokowa. De exacte locatie moet nog worden gekozen. Bij de bouw van een kerncentrale hoort een MER: hierin staat wat de gevolgen van de plannen kunnen zijn voor het milieu. Het Poolse bedrijf Polskie Elektrownie Jadrowe bekijkt daarom in het MER wat de milieugevolgen kunnen zijn als de kerncentrale normaal werkt. Maar ook wat gevolgen kunnen zijn als er een ongeluk is bij de kerncentrale. Hierbij gaat het ook over mogelijke milieugevolgen voor omringende landen.

Geen gezondheidseffecten in Nederland

Omdat de ANVS  de rol heeft om erop toe te zien dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen, bekijken en beoordelen we de milieueffectrapportage van nieuwe kerncentrales in Europese landen. In dit geval heeft Polen de MER aan ons voorgelegd omdat Nederland binnen een straal van 1000 kilometer van de beoogde locatie ligt.

Onze conclusie is dat het MER goed onderbouwd is. Als deze kerncentrale er komt, leidt dat niet tot gevolgen voor het milieu en de gezondheid in Nederland. En ook bij ongelukken hoeven we in Nederland geen directe maatregelen te nemen, zoals schuilen of jodiumtabletten. Dat komt door de grote afstand tussen Nederland en deze Poolse centrale. Een uitgebreidere uitleg vindt u in onze quickscan.

De ANVS heeft geen officiële rol in Polen. Daarom beoordelen wij het ontwerp van de kerncentrale bijvoorbeeld niet en houden we geen toezicht op de bouw. Dat doet de Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA), de Poolse toezichthouder

Reageer zelf tot en met 30 november 2022

Zelf kunt u ook reageren op het MER. Elke inwoner van Nederland heeft dat recht wanneer een land iets bouwt dat het milieu in buurlanden kan beïnvloeden. Dat is geregeld in het Espoo-verdrag van 1991.

Heeft u een vraag over de bouw van de kerncentrale? Of wilt u een zorg uiten? Reageer dan tot en met 30 november 2022 op het MER via Overheid.nl. Daar vindt u ook alle belangrijke documenten.

Uw reactie wordt daarna gedeeld met het Poolse Directoraat-Generaal voor Milieubescherming.