Quickscan ANVS van Milieueffectrapport nieuwe kerncentrale Polen

Polen heeft plannen voor de bouw en operatie van een kerncentrale in de gemeente Choczewo of in de gemeente Gniewino en Krokowa. Het Poolse bedrijf Polskie Elektrownie heeft hiervoor een milieueffectrapport (MER) opgesteld met beschrijvingen van de radiologische effecten. Zowel de normale bedrijfsvoering als ongevalsscenario’s worden beschreven in dit MER. De ANVS heeft deze MER beoordeeld en de resultaten van deze beoordeling zijn te lezen in onderstaande quickscan.

Conclusies ANVS

De ANVS onderschrijft dat bij normale bedrijfsvoering, gezien de grote afstand van Polen tot Nederland, er geen gevolgen voor mens en milieu in Nederland te verwachten zijn.

De ANVS deelt ook de conclusie van het MER over de ongevalsscenario’s. Een zwaar ongeval op de kerncentrale zal niet leiden tot stralingsblootstelling van de bevolking in Nederland waarbij directe maatregelen zoals schuilen of jodiumtabletten nodig zijn. En alleen bij zeer ongunstige weersomstandigheden zijn mogelijk maatregelen nodig om de voedselketen te beschermen, zoals een graasverbod voor koeien.

Reageren kan tot en met 30 november 2022

Inwoners van Nederland die vragen hebben over de bouw van de kerncentrale of die zorgen willen uiten, kunnen ook reageren op het MER. Elke Nederlander heeft dat recht wanneer een land iets bouwt dat het milieu in omringende landen kan beïnvloeden. Dat is geregeld in het Espoo-verdrag van 1991.

Reageren kan tot en met 30 november 2022 op het MER via Overheid.nl. Daar staan ook alle belangrijke documenten.