Inspraak mogelijk op Belgische plannen voor nieuw gebouw bij bestaande opslag radioactief afval

België wil een nieuwe installatie bouwen voor de opslag van radioactief afval op 11 kilometer van de Nederlandse grens. Op basis van afspraken tussen Nederland en België heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) en het veiligheidsplan van het bedrijf Belgoprocess beoordeeld. Inwoners van Nederland hebben inspraak. U kunt tot en met 27 november 2022 een schriftelijke zienswijze indienen op de vergunningaanvraag en het MER.

vlag België
Beeld: ©ANVS

Conclusie ANVS

Onze conclusie is dat deze uitbreiding van de bestaande opslag geen radiologische gevolgen heeft voor mens en milieu in Nederland. Ook bij een ongeval zijn de radiologische gevolgen zeer beperkt en zijn er geen directe maatregelen nodig. 

Dat komt omdat in de nieuwe opslag geen hoogradioactief afval komt te liggen. Bovendien is al het afval verpakt. Uit het veiligheidsrapport blijkt dat ook dat bij zware ongevallen geen grote hoeveelheden radioactief materiaal kunnen vrijkomen. 
 

Belgische toezichthouder: geen grensoverschrijdende effecten te verwachten

De nieuwe installatie bestaat uit een gebouw met verschillende functies (gebouw ‘165X’). Dit wordt gebouwd op het terrein van Belgoprocess in Dessel. Dit bedrijf verwerkt onder andere de radioactieve afvalstoffen die in België worden geproduceerd en die niet door de producenten zelf worden verwerkt. Het is dus een uitbreiding op de bestaande opslag van radioactief afval. 

Belgoprocess heeft in april 2022 een vergunningaanvraag ingediend bij de Belgische autoriteit FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) voor de uitbreiding van haar opslagcapaciteit. Deze heeft het MER en het veiligheidsrapport van Belgoprocess beoordeeld. Het FANC heeft geconcludeerd dat er geen grensoverschrijdende radiologische effecten te verwachten zijn door de bouw van de nieuwe installatie. 

Geen gezondheidseffecten in Nederland

Nederland en België hebben al eerder afgesproken om elkaar te informeren over ontwikkelingen bij en uitbreidingen van nucleaire installaties in de grensregio. De ANVS heeft geen officiële rol in de beoordeling van het ontwerp en toezicht op de bouw en uitbating van nucleaire installaties in België. Het FANC heeft dit ook niet voor de Nederlandse installaties. Het FANC heeft de ANVS over de vergunningaanvraag van Belgopress geïnformeerd in het kader van de goede samenwerking en gemaakte afspraken over grensoverschrijdende consultatie.

De ANVS begrijpt de bevindingen van het FANC en deelt de conclusie dat er bij een normale bedrijfsvoering geen radiologische gevolgen zijn voor het milieu en de gezondheid in Nederland. 

De ANVS deelt ook de conclusie van de Belgische toezichthouder dat bij een ongeval de radiologische gevolgen voor mens en milieu zeer beperkt zijn.  Daardoor zal de maximale stralingsblootstelling bij een ongeval aan de Nederlandse grens ruim onder de natuurlijke jaarlijkse stralingsblootstelling blijven die een Nederlander gemiddeld ontvangt.

Beschermingsmaatregelen zijn daarom ook in geen geval nodig. Een uitgebreide analyse vindt u in onze quick scan.

Reageer tot en met 27 november 2022

Heeft u opmerkingen of bezwaren? Inwoners van Nederland kunnen een schriftelijke zienswijze indienen op de vergunningaanvraag en het MER. Via de website van het FANC kunt u tot en met 27 november 2022 reageren. U vindt daar ook alle onderliggende stukken, zoals het MER en het veiligheidsrapport.

Elke inwoner van Nederland heeft dat recht wanneer een land iets bouwt dat het milieu in buurlanden kan beïnvloeden. Dat is geregeld in het Espoo-verdrag van 1991.