Quickscan ANVS van Milieueffectrapport nieuw gebouw opslag kernafval België

Het Belgische bedrijf Belgopress wil in het Belgische Dessel een nieuwe installatie bouwen voor de opslag van radioactief afval. Belgopress heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de Belgische toezichthouder op nucleaire veiligheid. Het FANC heeft de ANVS geïnformeerd over de vergunningaanvraag. De ANVS heeft het milieueffectrapport en het veiligheidsplan gelezen. De resultaten van deze beoordeling zijn te lezen in onderstaande quickscan.

Inspraak is mogelijk door alle inwoners van Nederland. Meer informatie hierover vindt u in het nieuwsbericht over de resultaten van de quick scan.