Vergunning Urenco wordt vernieuwd en aangepast

Op 30 juni 2022 vroeg Urenco een revisievergunning aan: een nieuwe, overzichtelijke vergunning waarin eerdere wijzigingen en nieuwe aanpassingen zijn verwerkt. De ontwerpvergunning (een voorlopige versie van de vernieuwde vergunning) is nu af. Van 16 maart tot en met 26 april kunt u deze ontwerpvergunning bekijken en met een zienswijze reageren op de aanpassingen die Urenco heeft aangevraagd.

Opslag verrijkt uranium

Een van de aanpassingen in de revisievergunning heeft te maken met de opslag van verrijkt uranium. Urenco maakt in Almelo laagverrijkt uranium. Deze vorm van uranium is brandstof voor kerncentrales over de hele wereld. Urenco wil dit uranium kunnen opslaan in een gebouw waar tot nu toe alleen niet-verrijkt uranium mag worden opgeslagen. Als het wél mag, helpt dit Urenco namelijk bij het verminderen van de hoeveelheid straling waarmee het personeel te maken krijgt. Verder helpt het Urenco bij het versoepelen van hun werkprocessen.

Een andere belangrijke wijziging is de vernieuwing van het veiligheidsrapport van Urenco. Uitkomsten van de  10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie uit 2017 worden daar nu in verwerkt. Zo zijn de veiligheidsanalyses bijvoorbeeld opnieuw uitgevoerd volgens de laatste standaarden van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Deze veiligheidsevaluatie moet Urenco elke 10 jaar uitvoeren om te controleren of de installatie en organisatie veilig zijn. Deze plicht staat in de vergunning die de ANVS aan Urenco heeft verleend.

Lees en reageer tot en met 26 april

Het ontwerpbesluit van de revisievergunning kunt u tot en met 26 april bekijken. Als u daarna vragen of opmerkingen heeft over de aanpassingen, kunt u een zienswijze delen om uw reactie aan ons mee te geven. Dat kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl en zet ‘Zienswijze revisievergunning Urenco’ in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar ANVS, Zienswijze revisievergunning Urenco, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via 088-489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wij reageren op deze zienswijzen wanneer we een definitief besluit nemen over Urenco’s vergunningaanvraag. Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website. We verwachten dat dit rond eind mei zal zijn.

Meer weten?

Lees de kennisgeving in de Staatscourant of bekijk onze pagina over Urenco.

Beeld: ©ANP