Nieuwe versie handreiking voor veiligheid kernreactoren

De ANVS publiceert een nieuwe versie van de handreiking voor het Veilig Ontwerp en veilig Bedrijven van Kernreactoren (VOBK). Deze handreiking geeft houvast bij de beoordeling van bestaande en nieuwe reactoren in Nederland. De nieuwe versie bevat diverse redactionele wijzigingen, inhoudelijk voldoet de handreiking nog steeds (ook voor nieuwe reactortypes).

Origineel uit 2015

In 2015 hebben wij het eerste VOBK vastgesteld. Hierin stond toen wat wij zien als de nieuwste technieken en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de nucleaire veiligheid van lichtwatergekoelde kernreactoren. Ook wilden we met deze handreiking een leidraad geven aan de nucleaire sector voor het ontwerp van nieuwe kerninstallaties. Zelf gebruikten we de handreiking als beoordelingskader voor nieuwe vergunningaanvragen van kerninstallaties. We hebben het VOBK bijvoorbeeld gebruikt voor de nieuwe PALLAS-reactor in Petten, waarvoor de ANVS op 15 februari een definitieve vergunning heeft verleend.

Vernieuwd na evaluatie

Toen we het eerste VOBK opstelden, streefden we ernaar om de handreiking elke 5 jaar te vernieuwen (of eerder wanneer nodig). Door de kabinetsplannen voor 2 nieuwe kerncentrales, zijn we halverwege 2022 een evaluatie van het VOBK gestart. Hiervoor zijn interviews afgenomen en bijeenkomsten georganiseerd met de gebruikers en betrokkenen bij het VOBK. Daarbij hebben we interne ervaringen vanuit de ANVS en externe ervaringen uit het werkveld meegenomen. Hieruit blijkt dat het VOBK nog steeds voldoet aan de stand van de techniek en wetenschap van de veiligheid voor nieuwe kernreactoren in 2023. Wel publiceren we nu een vernieuwde versie, omdat we redactionele aanpassingen hebben gedaan.

Randvoorwaarden

Het VOBK biedt randvoorwaarden voor nucleaire veiligheid. Een voorbeeld van een veiligheidsrandvoorwaarde is de omgang met natuurrampen. Volgens de handreiking moet een vergunningaanvrager expliciet rekening houden met mogelijke combinaties van natuurrampen. En met de effecten van natuurrampen op de verschillende veiligheidsvoorzieningen, zowel binnen de inrichting zelf als op de infrastructuur in de omgeving van de inrichting.

Small modular reactors

Wereldwijd zijn er nu op het gebied van kernreactoren meerdere ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen is de zogenoemde ‘small modular reactor’ (SMR). Dit zijn kernreactoren die kleiner zijn dan de reactoren die je nu in bestaande kerncentrales vindt en die modulair gebouwd kunnen worden. Wij houden de ontwikkeling van SMR’s en andere geavanceerde reactortypes nauwlettend in de gaten. Het huidige beeld van de ANVS is dat het VOBK in de komende jaren ook voor lichtwatergekoelde SMR’s een bruikbare handreiking is. Wel zullen we het VOBK in de toekomst aanpassen als ontwikkelingen in het werkveld hierom vragen.