ANVS heeft nieuwe directeur Bevoegd Gezag

De ANVS heeft sinds 1 februari 2023 een directie Bevoegd Gezag. Deze directie is verantwoordelijk voor toezicht, handhaving en vergunningverlening. De interim-directeur van deze directie mag het woord 'interim' nu weghalen uit zijn functietitel. "Het maakt me trots dat ik de komende jaren aan deze directie mag bouwen," vertelt Bernd Keller, directeur vanaf 1 juni 2023.

Beeld: ©ANVS

De kracht van verschillen

"Ik werk sinds de oprichting in 2015 voor de ANVS," vervolgt Keller. "Het is mij altijd opgevallen hoe divers de organisatie is. Qua inhoud, qua taken, maar uiteindelijk ook vooral qua mensen en wat zij meebrengen. Hier werken ervaar ik echt als inspirerend." Keller staat aan het hoofd van de directie Bevoegd Gezag die vergunning verleent, inspecties uitvoert en handhaaft op alle plekken waar radioactiviteit en straling is. Bijvoorbeeld bij kerncentrales, ziekenhuizen en in de vervoerssector.

Keller: "Sinds februari zijn deze teams binnen 1 directie geplaatst en dat heeft voor een frisse blik gezorgd op elkaars werk. Elk team neemt namelijk verschillende ervaringen en achtergronden mee. Zo kunnen we elkaars denkkracht bundelen, de teams versterken en ons werk efficiënter en beter gaan doen." Dat is van belang met alles wat nationaal en internationaal speelt. "Ontwikkelingen als de plannen voor nieuwe kerncentrales vragen veel inzet van de ANVS. Net als de ontwikkelingen op het gebied van radiofarmaca: radioactieve geneesmiddelen. Of als het veilig kan, het langer in bedrijf houden van de kerncentrale Borssele. Daarop willen we optimaal ingericht en voorbereid zijn."

Luisteren en leren

"Voor een organisatie als de onze is het belangrijk om bij te blijven, zodat we nodige stappen op tijd kunnen zetten," benoemt Keller. "Natuurlijk moeten we op de hoogte zijn van de technologische ontwikkelingen die er zijn, maar ook van de vragen die leven in de samenleving. De plannen die het kabinet heeft voor de nieuwe centrales maken maatschappelijk bijvoorbeeld veel los. Dat we ons daarvan bewust zijn en weten welke vragen leven, bijvoorbeeld over veiligheid, zorgt ervoor dat we intern scherpe gesprekken kunnen voeren over onze inzet en onze communicatie."

Keller geeft de blik naar buiten veel aandacht. "We leren veel van de gesprekken die we voeren met de buitenwereld. Met vergunninghouders, brancheverenigingen, gemeentes, veiligheidsregio’s en het grote publiek. Allemaal voeden ze ons met nuttige informatie. Dat geldt trouwens ook voor andere nationale en internationale toezichthouders; ook van hen leren we. Deze open blik hebben we als ANVS nodig, zodat we ons optimaal kunnen inzetten voor veiligheid in Nederland."

Brede ervaring en kennis

Voordat Keller directeur werd bij de ANVS, was hij er hoofd van de afdeling Stralingstoepassingen en teamleider. Daarvoor werkte hij bij de Kernfysische Dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de inspectie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). "Na wat jaren in de chemische sector, ben ik overgestapt naar Rijksoverheid. Daar werk ik nu al 20 jaar, omdat ik wil bijdragen aan de maatschappij. Verder vind ik de inhoud ook gewoon reuze interessant: in een ver verleden studeerde ik chemische technologie in Duitsland. De passie voor de inhoud ben ik nooit kwijtgeraakt."

Met Bernd Keller heeft de ANVS een directeur Bevoegd Gezag die als geen ander in staat is om te zorgen voor verbinding. Van onze interne organisatie met de buitenwereld, en van interne ervaringen en expertises met elkaar.