Klaar voor de toekomst met ANVS 2.1

Vanaf 1 februari is de organisatie van de ANVS anders ingericht. We hebben nu 3 directies, allemaal met hun eigen expertise. Dat heeft een duidelijk doel: zorgen voor een organisatie waarin de teams hun kennis en krachten optimaal kunnen bundelen. Dat is belangrijk in een wereld die snel verandert en soms onvoorspelbaar is.

Voorbereid op ontwikkelingen in binnen -en buitenland

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen in Nederland en de landen om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan de ambitie van het kabinet om nieuwe kernreactoren te bouwen in gemeente Borsele. Of de ambitie om de bestaande kerncentrale in diezelfde gemeente langer open te houden.

Voor ons is dan een grote rol weggelegd: wij moeten beoordelen of dit allemaal wel op een veilige manier kan. En tegelijkertijd rekening houden met alle ontwikkelingen die er zijn op technologisch vlak, maar bijvoorbeeld ook vanuit (cyber)beveiliging. De afgelopen jaren hebben we ook gezien dat onvoorspelbare gebeurtenissen in de wereld invloed hebben op de ANVS, zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Steeds vooruitkijken en om kunnen gaan met zulke onzekerheden is dan onmisbaar voor ons werk. Duidelijke managementlijnen in onze organisatie gaan dit mogelijk maken.

Nu 3 directies

Na een zorgvuldig reorganisatieproces, zijn we als ANVS uitgekomen op 3 directies: Bevoegd Gezag, Beoordeling & Advies, en Bedrijfsvoering & Informatievoorziening. Deze directies voeren de wettelijke taken van de ANVS uit.

Directie Bevoegd Gezag

De directie Bevoegd Gezag is verantwoordelijk voor 2 belangrijke kerntaken van de ANVS: vergunningverlening en toezicht en handhaving. Op teamniveau zijn deze taken van elkaar gescheiden. "Voor die scheiding is een goede reden," vertelt interim-directeur Bernd Keller. "De vergunningverleners behandelen vergunningaanvragen. Ze kijken naar de rechtvaardiging van wat er wordt aangevraagd en beoordelen inhoudelijk de documenten die hierbij horen. Centraal staat de vraag of de aanvraag aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Pas dan krijgt een bedrijf een vergunning."

Hij vervolgt: "De collega’s van toezicht en handhaving gaan juist het veld in en langs bij bestaande installaties en transportbedrijven. Daar bekijken ze niet alleen of de dagelijkse praktijk safe is, maar ook of de eisen en instructies uit de vergunning zijn opgevolgd. Ze controleren bijvoorbeeld apparatuur, werkprocessen en documentatie om daarachter te komen."

Keller: "Beide werkzaamheden zorgen samen voor veiligheid. Vergunningverlening versterkt toezicht en andersom. We vullen elkaar aan en blijven kritisch op elkaars werk."

Directie Beoordeling & Advies

"Bij ons zijn de disciplines gehuisvest die de organisatie informeren en adviseren, maar ook de buitenwereld," vertelt Jan Pieter Mook, interim-directeur bij Beoordeling & Advies. "Daarom zit er bij ons kennis van de nucleaire en radiologische inhoud, maar bijvoorbeeld ook van juridische zaken en publieksvoorlichting. Ons werk is daarmee sterk complementair aan onze collega-directies. Ook (inter)nationale samenwerkingen zitten in het pakket van Beoordeling & Advies."

Crisisvoorbereiding en -respons is een andere taak die hier thuishoort. Mook: "Om een voorbeeld te noemen: afgelopen jaar riep de oorlog in Oekraïne veel vragen op bij de mensen in ons land. Wij bekijken in zo’n geval hoe we deze vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Terwijl we tegelijkertijd scenario’s uitwerken om goed voorbereid te zijn op verschillende gebeurtenissen. Een ander veelbesproken onderwerp is de mogelijke bouw van kerncentrales in gemeente Borsele. We nemen het grote publiek op zo’n moment niet alleen mee in de gang van zaken, maar delen onze inhoudelijke kennis ook met het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat. Wat is volgens ons nodig om te zorgen voor een veilige situatie?"

Als het gaat om beleid, wet- en regelgeving geeft deze directie ook gevraagd en ongevraagd advies. Daarom zitten er ook 2 specialistische teams in deze directie die vanuit hun kennis het werk van Bevoegd Gezag aanvullen. Bijvoorbeeld dankzij expertise op het gebied van ontmanteling, nucleaire techniek en radioactief afval. Mook: "Zij voeren diepgaande beoordelingen en specialistische inspecties uit bij grote projecten als PALLAS en SHINE."

Directie Bedrijfsvoering & Informatievoorziening

De derde directie is Bedrijfsvoering & Informatievoorziening. Deze directie adviseert en ondersteunt het directieteam en de processen die de ANVS nodig heeft om haar kerntaken uit te voeren. Directeur Ilya Wit-Hoornweg: "Kaders, richtlijnen en wettelijke vereisten worden door ons vertaald in de dienstverlening van de ANVS, waarbij de directie de resultaten toetst, adviseert en (bij)stuurt."

Verbinding is daarvoor belangrijk. "Wij hebben continu contact met externe leveranciers, delen van Rijksoverheid, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ANVS-collega's. Er is veel kennis en ervaring waar wij van kunnen profiteren, maar ook die wij kunnen bijdragen. Samen optrekken is daarom belangrijk. Dit doen we met een prachtige groep mensen die zich sterk maakt voor de brede diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden die wij voor én namens de ANVS uitvoeren."

Meer dan een andere structuur

Voor 1 februari waren er 4 afdelingen en 2 stafafdelingen. Nu gaan we dus aan de slag met deze nieuwe vorm. Die blijven we evalueren: een van onze leidende principes is voortdurend verbeteren. Want zo dragen wij het best bij aan een veilig Nederland.

Meer weten? Bekijk onze pagina Over de ANVS.