Bureau Veritas keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

De ANVS heeft Bureau Veritas opnieuw aangewezen als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur. Het bedrijf is bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de ontwerp-, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase voor nucleaire drukapparatuur.

Keuringsinstelling voor 2 jaar

Bureau Veritas (voluit: Veritas Inspection and Certification the Netherlands BV) diende op 1 juni 2023 een aanvraag in om aangewezen te worden als keuringsinstelling. Op 19 juli 2023 hebben we besloten om Bureau Veritas inderdaad als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur aan te wijzen. Deze aanwijzing gaat in wanneer de bezwaartermijn is afgelopen en geldt voor 2 jaar.

Bekijk de kennisgeving in de Staatscourant voor meer informatie.

Bezwaar mogelijk tot en met 30 augustus 2023

Als u belanghebbende bent, kunt u tot en met 30 augustus 2023 bezwaar maken tegen ons besluit. Schrijf daarvoor een bezwaarschrift met daarin:
•    de datum
•    uw naam
•    uw adres
•    waarom u bezwaar maakt
•    uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. Bezwaar aanwijzing Bureau Veritas, postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Als uw bezwaar spoed heeft, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen. Met zo’n verzoek kunt u ervoor zorgen dat een besluit niet geldt totdat de Afdeling bestuursrechtspraak een beslissing heeft genomen over uw verzoek. U kunt dit verzoek aanvragen, nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend. Dat doet u via het digitale loket van de Raad van State. U heeft daarvoor een DigiD nodig.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u meer weten over de kosten of heeft u andere vragen over dit proces? Bel dan de Raad van State via (070) 426 44 26.