Besluit aanwijzing Veritas tot keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

Besluit om Bureau Veritas opnieuw aan te wijzen als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur. Het bedrijf is bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de ontwerp-, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase voor nucleaire drukapparatuur.