Ilya Wit-Hoornweg directeur Bedrijfsvoering en Informatievoorziening

“Het mooist aan mijn werk zijn de mensen.” De ANVS is afgelopen jaar gereorganiseerd en heeft nu 3 directies. Graag stellen we Ilya Wit-Hoornweg, sinds begin dit jaar directeur Bedrijfsvoering en Informatievoorziening en tevens CIO-ANVS, aan u voor. Onder haar leiding werken 3 teams aan onderwerpen als Personeel, Informatievoorziening en Inkoop, Organisatie en Ondersteuning, Financieel en Facilitair, Automatisering en Huisvesting. “Mensen die bij de ANVS werken zijn enthousiast, betrokken en gemotiveerd. Met deze bevlogenheid krijgen we zaken gedaan!” 

Beeld: ©ANVS

De dienstverlening van de ANVS

De directie Bedrijfsvoering en Informatievoorziening (DBI) adviseert en ondersteunt het directieteam en de processen die de ANVS nodig heeft om haar kerntaken uit te voeren. Kaders, richtlijnen en wettelijke vereisten worden door DBI vertaald in de dienstverlening van de ANVS, waarbij de directie de resultaten toetst, adviseert en (bij)stuurt. Wit-Hoornweg: “Bijna alle aspecten die nodig zijn om een organisatie te laten draaien komen samen in onze directie. In een grote organisatie of kerndepartement zijn de verschillende aspecten vaak in aparte teams, afdelingen of directies georganiseerd. Het voordeel van het organiseren van al deze aspecten in één directie, is dat ze in samenhang georganiseerd worden en de lijnen kort zijn. Omdat al deze taken bij DBI zijn ondergebracht, ervaren we als directie weinig tot geen ruis. De verschillende taken houden sterk verband met elkaar, de korte lijnen zijn hierin erg behulpzaam”.

Internationaal kennis delen

Veel ANVS’ers nemen deel aan internationale werkgroepen, IAEA-missies en gaan op werkbezoek in het buitenland. Daarmee delen we onze kennis en ervaring en halen we nieuwe inzichten op die ons helpen in ons werk. Ook DBI werkt internationaal steeds meer samen om kennis te delen. “Op het onderwerp Diversiteit en Inclusie zijn we nationaal en internationaal goede stappen aan het zetten. Onze bestuursvoorzitter Annemiek is co-chair van de Gender Impact Group Nucleair, die als doel heeft om de gendergelijkheid in de nucleaire sector te vergroten. In de Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) zijn we een werkgroep gestart, om kennis uit te wisselen en meer samen te werken op het gebied van werving en selectie en kennismanagement, de gehele Employees-journey. Dit is waardevol en inspirerend. Ook op (cyber)security en informatiegedreven werken, dit is werken op basis van informatie uit data en processen, zoeken we actief de samenwerking met andere regulators in het buitenland.”

Samen verbeteren

Wit-Hoornweg werkt sinds augustus 2021 bij de ANVS. “Bij de ANVS zag ik mijn studies en eerdere werkervaring samenkomen. Zo werkte ik eerder als teamleider bij de Financiële Diensten & Administratie bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (later EZK) en plaatsvervangend hoofd Planning & Control bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik startte bij de ANVS als Stafhoofd Bedrijfsvoering en tevens CIO. Sinds 1 februari 2023 ben ik directeur Bedrijfsvoering en Informatievoorziening én CIO; Chief Information Officer.”

Wit-Hoornweg benadrukt dat hoewel zij aan het hoofd staat van DBI, het werk samen met de collega’s tot een succes wordt gebracht: “Al ons werk doen we voor en met onze collega’s. Ik treed als directeur op de voorgrond wanneer nodig, maar het werk doen we samen. Zowel binnen mijn directie als met de collega’s uit de andere directies. Ieder vanuit de eigen rol. Ik wil de beste match vinden tussen mens en taak. Iedereen heeft talenten, het is de ultieme uitdaging om deze ten volste tot z’n recht te laten komen. Dit maakt het werk leuker én beter.

Onze collega’s maken het werk mooi en bijzonder. Ze zijn erg bevlogen en gemotiveerd. Op de inhoud van het eigen werk, maar ook breed binnen de ANVS. Het is een jonge organisatie in verdere doorontwikkeling, in een ontwikkelende (inter)nationale omgeving. Dit geeft een bepaalde energie en dynamiek die mij inspireert. Continu verbeteren, op de inhoud, de organisatie én de wijze waarop we ons werk organiseren. We willen verbeteren en zetten ook écht stappen om dit te doen.” 

Maak kennis met onze directeuren

Dit is het tweede deel uit de serie over het voorstellen van onze directeuren. Eerder stelden we onze directeur Bevoegd Gezag Bernd Keller aan u voor.