Toelichting op invulling van toezicht op de werkvloer bij stralingstoepassingen met een beperkt risico

De ANVS heeft een handreiking opgesteld voor ondernemers die moeten zorgen voor toezicht op stralingstoepassingen met een beperkt risico, zoals het scannen van bagage door beveiligers op het vliegveld. De handreiking geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het toezicht.

bagagescanner vliegveld
Beeld: ©ANVS

Toezicht door toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

Ondernemers moeten zelf het toezicht op de werkvloer regelen en hebben hiervoor een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) in dienst. Alle stralingstoepassingen moeten worden uitgevoerd door of onder toezicht van een TMS.

Strenge regels voor werken met straling

Er zijn strenge regels voor het werken met straling. Ioniserende (in de volksmond: radioactieve) straling kan schade toebrengen aan weefsel en DNA. Ondernemers moeten daarom aan strenge regels voldoen. Ook als er slechts een beperkt risico op blootstelling is, zoals bij bagagescanners. In de handreiking vinden zij mogelijkheden voor de invulling van het toezicht op toepassingen met een beperkt risico.

Praktische uitwerking van de wetgeving

“We hebben deze handreiking gemaakt omdat in de wetten en regels niet is uitgewerkt hoe het praktische toezicht op de werkvloer moet worden ingevuld”, zegt senior adviseur Barbara Godthelp van de ANVS.  “Vooral de TMS’ers hadden behoefte aan meer duidelijkheid. Zij hebben nu beter in beeld hoe zij het toezicht praktisch mogen regelen voor handelingen met kunstmatige radioactieve bronnen, röntgentoestellen, versnellers en van nature voorkomende radioactieve materialen (NORM) waarbij een beperkt risico is op blootstelling aan ioniserende straling”.

TMS moet een aanstelling hebben bij uw bedrijf

Wat houdt die praktische invulling in? In de wet staat bijvoorbeeld dat een TMS bij een onderneming werkzaam moet zijn, maar er staat niet wat ‘werkzaam bij’ betekent. “Vaste of ingehuurde mensen hebben allebei een werkverband met de onderneming en dat is voldoende”, zegt Godthelp.

Toezicht mag ook op afstand

De TMS hoeft ook niet altijd fysiek aanwezig te zijn op de locatie waar de handelingen met straling plaatsvinden. Ondernemers mogen een deskundige aanwijzen als TMS die op afstand toezicht houdt. Godthelp: “Die handelingen moeten wel op een vaste locatie plaatsvinden en een laag tot gemiddeld risico op blootstelling aan straling met zich meebrengen. De ondernemer kan wel eisen stellen aan de invulling van het toezicht op afstand, afhankelijk van het risico van de toepassing”.

Samen met beleidsdepartementen en inspecties

De handreiking is door de ANVS gemaakt in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Arbeidsinspectie.