Handreiking voor het toezicht op de werkvloer bij toepassingen van ioniserende straling met een laag tot gemiddeld risico

Op de werkvloer worden handelingen uitgevoerd met kunstmatige bronnen, toestellen, versnellers en van nature voorkomende radioactieve materialen (NORM) met een laag tot gemiddeld risico op blootstelling aan ioniserende straling. Dit geldt bijvoorbeeld voor bollentelers en levensmiddelenfabrikanten die röntgenstraling gebruiken bij kwaliteitscontrole. En voor beveiligingsbedrijven die vracht of bagage controleren. Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor ondernemers voor de praktische invulling van het toezicht op dit soort handelingen.