Toestemming voor RTD B.V. in Elsloo voor opslag en gebruik radioactieve bronnen en röntgentoestellen

Het bedrijf Röntgen Technische Dienst B.V. (RTD) krijgt van ANVS toestemming voor opslag en gebruik van meerdere radioactieve bronnen en röntgentoestellen. Het gaat om de locatie van RTD in Elsloo. RTD gebruikt de radioactieve bronnen en röntgentoestellen in een speciale bunker. In deze ontwerpvergunning staat hoe ze dit veilig doen. Iedereen kan reageren op de ontwerpvergunning tot en met 17 november 2023.

Beeld: ANVS

Industriële radiografie: materiaal onderzoeken met straling

Met industriële radiografie kan de kwaliteit van objecten onderzocht worden zonder deze te beschadigen. Dit is vooral belangrijk wanneer de gevolgen groot zijn als het object stuk gaat. Denk aan pijpleidingen, machineonderdelen en drukvaten voor vloeistoffen en gassen. Zo kan een pijpleiding ongemerkt gaan lekken, en een drukvat kan exploderen als het barst.

Bij industriële radiografie wordt ioniserende straling gebruikt van een röntgentoestel of een radioactieve bron. Deze straling wordt ook wel radioactieve straling genoemd, en dringt door het object heen. Het kan bijvoorbeeld eventuele scheurtjes of roest laten zien.

Waar krijgt RTD toestemming voor

RTD krijgt toestemming om gebruik te maken van radioactieve bronnen en röntgentoestellen in een speciale bunker op het terrein in Elsloo. Deze bunker zorgt ervoor dat er vrijwel geen straling naar buiten kan komen. Zo is het veilig voor mensen in de omgeving en voor het milieu. In de vergunning staat precies welke bronnen en toestellen RTD op de locatie mag gebruiken.

Daarnaast heeft RTD moeten aantonen dat ze de bronnen en toestellen veilig opslaan. Denk daarbij aan brandveiligheid, maar ook aan beveiliging om diefstal en misbruik te voorkomen.

Waarom een nieuwe vergunning

RTD maakt al langer gebruik van industriële radiografie op deze locatie in Elsloo en heeft daar ook al vergunningen voor. De belangrijkste reden voor deze vergunningaanvraag is dat RTD twee eerdere vergunningen moet samenvoegen.

Daarnaast vraagt RTD een ophoging aan van de maximale radioactiviteit van de bronnen. Verder vragen ze een wijziging aan van de hoogspanning van de röntgentoestellen die op de locatie worden gebruikt en opgeslagen.

Lees en reageer tot en met 17 november 2023

Het ontwerpbesluit van de vergunning voor RTD kunt u tot en met 17 november 2023 bekijken. Als u na het lezen opmerkingen heeft over het ontwerpbesluit, dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning Röntgen Technische Dienst B.V.’ in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS Zienswijze ontwerpvergunning Gate Terminal B.V., Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wij reageren op deze zienswijzen wanneer we een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag van RTD. We nemen uw zienswijzen en onze reactie daarop op in ons definitieve vergunningsbesluit. Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website. Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u de definitieve vergunning.

Meer weten?

Lees de kennisgeving in de Staatscourant. Lees op onze website ook meer informatie over industriële radiografie .