Via nationaal rapport naar nog betere brandveiligheid

De 5 grootste nucleaire installaties in Nederland hebben meegewerkt aan een rapport over brandveiligheid. Tijdens deze fase van de 2e Topical Peer Review (TPR2) hebben ze beschreven wat ze aan brandveiligheid doen. De ANVS heeft dit gecoördineerd en in een rapport gezet. Volgende stappen: in 2024 beoordelen andere landen ons rapport, zodat de ANVS in 2025 een nationaal actieplan kan maken.

Foto van een brandweerman.

Elke 6 jaar een beoordeling

Het is verplicht dat lidstaten elke 6 jaar een belangrijk onderwerp voor de nucleaire veiligheid beoordelen. Daarom gaat de TPR2 nu over brandveiligheid: branden voorkomen en goed kunnen bestrijden is bij nucleaire installaties heel belangrijk. De ANVS coördineert deze beoordeling en stelt het nationaal rapport op. Het hele proces van de Topical Peer Review wordt gecoördineerd door de European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG). Dit adviesorgaan van de Europese Commissie houdt zich bezig met nucleaire veiligheid.

Van rapport naar actieplan

In het rapport over brandveiligheid staat:

  • Hoe kerncentrale Borssele, COVRA, NRG, RID Delft en Urenco omgaan met brandveiligheidseisen
  • Wat de installaties hebben geleerd en wat ze verbeterd hebben
  • Wat de sterke en zwakke punten zijn van hun aanpak

In 2024 gaan internationale experts het rapport lezen, beoordelen en vervolgvragen stellen. Daarna maken wij in 2025 het Nederlandse nationaal actieplan. Hierin geven we aan wat wij hebben gedaan met de reactie van de experts. En we geven precies aan wat Nederland gaat verbeteren op het gebied van brandveiligheid bij nucleaire installaties.

Nationaal en internationaal toezicht

De TPR2 is een manier om de nucleaire veiligheid in Nederland weer verder te brengen. Als ANVS vinden we dat we zelf ook steeds moeten blijven verbeteren. Daarvoor is het belangrijk dat collega’s en experts uit andere landen geregeld meekijken. Net zoals in dit geval kijken zij bijvoorbeeld kritisch naar dingen die wij vanzelfsprekend vinden. Of noemen ze voorbeelden van wat bij hen in de praktijk goed werkt. Deze ervaringen en kennis gebruiken we graag voor een nog veiliger Nederland.

Blijvende aandacht

In Nederland stelt de ANVS de veiligheidseisen op waaraan nucleaire installaties moeten voldoen. Ook verlenen we vergunningen en controleren we of vergunninghouders de regels naleven. Daarbij hoort dat we blijven controleren of nucleaire installaties zich houden aan normen voor brandveiligheid. Zulke controles zijn bijvoorbeeld onderdeel van onze inspecties en van de 10-jaarlijkse zelfevaluaties bij installaties.