National Assessment Report of the Netherlands for the Topical Peer Review 2023 on Fire Safety

Dit Engelstalige rapport bevat een overzicht van de procedures die de 5 grootste Nederlandse nucleaire installaties hanteren op het gebied van brandveiligheid en brandbestrijding. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft deze procedures getoetst aan de internationale nucleaire standaarden van de Europese Unie in het kader van de tweede topical peer review over brandveiligheid, georganiseerd door ENSREG.

Wat is een topical peer review?

De Europese Unie heeft in 2014 de Richtlijn nucleaire veiligheid aangepast naar aanleiding van het ongeval met de kerncentrale in Fukushima in Japan. Een van de aanpassingen van deze richtlijn is dat de lidstaten elke 6 jaar een nationaal rapport uitbrengen (een self assessment) over een specifiek nucleair veiligheidsonderwerp.

Vervolgens beoordelen de andere lidstaten deze self assessments en doen aanbevelingen. Een topical peer review is dus een collegiale toetsing. Het doel hiervan is om de veiligheid van de Europese nucleaire installaties constant te verbeteren.

Uit welke fases bestaat een topical peer review?

Een topical peer review bestaat uit 3 fases:

  1. National assessment van juli 2022 tot en met 31 oktober 2023. De rapporten van de lidstaten zijn te vinden op de website van ENSREG.
  2. Peer review van 1 november 2023 tot eind 2024. Dit leidt onder andere tot publicatie van een samenvattend raport en een rapport per lidstaat.
  3. Follow-up vanaf 2025 waarin lidstaten nationale actieplannen publiceren.

Wie is ENSREG?

De European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) is een adviesorgaan van de Europese Commissie met experts op het gebied van nucleaire veiligheid, opgericht in 2007.